choroby roślin

choroby roślin
• plant diseases

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • choroba — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. chorobabie; lm D. chorobarób {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proces objawiający się zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu części lub całości organizmu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • fuzarioza — ż IV, CMs. fuzariozazie; lm D. fuzariozaoz biol. fuzariozy «liczne choroby roślin wywoływane przez pasożytnicze grzyby, które powodują m.in. więdnięcie, gnicie roślin; należą do nich np. pleśń śniegowa zbóż, sucha zgnilizna kłębów ziemniaczanych» …   Słownik języka polskiego

 • fungicyd — m IV, D. u, Ms. fungicydydzie; lm M. y chem. fungicydy «substancje chemiczne, głównie organiczne związki siarki i rtęci, pochodne węglowodorów, związki heterocykliczne, stosowane do zwalczania grzybów pasożytniczych powodujących choroby roślin… …   Słownik języka polskiego

 • głowniowaty — + bot. głowniowate «Ustilaginaceae, rodzina grzybów pasożytniczych wywołujących choroby roślin, zwłaszcza zbóż, przez porażenie ich części, np. kłosów; obejmuje ponad 700 gatunków (w Polsce 71); głownie» …   Słownik języka polskiego

 • workowiec — m II, DB. workowiecwca; lm M. workowiecwce, D. workowiecwców 1. bot. workowce «Ascomycetes, klasa kosmopolitycznych grzybów, rozmnażających się płciowo lub bezpłciowo, żyjących saprofitycznie lub pasożytniczo, zwłaszcza na roślinach wyższych… …   Słownik języka polskiego

 • porażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, porażaćam, porażaća, porażaćają, porażaćany {{/stl 8}}– porazić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, porażaćrażę, porażaćzi, porażaćraź, porażaćrażony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wirus — m IV, D. a, B.=D. a. M., Ms. wirussie; lm M. y biol. wirusy «Urales, organizmy niekompletne, znacznie mniejsze od bakterii (wielkości od około 10 do kilkuset nanometrów), przesączalne przez filtry bakteryjne, pasożyty rozmnażające się tylko w… …   Słownik języka polskiego

 • biopreparat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. biopreparatacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} środek farmaceutyczny wzmacniający odporność na niektóre choroby, zawierający żywe lub martwe drobnoustroje albo ciała… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • parch — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. u || a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} grzybica skórna występująca u ludzi i zwierząt, wywoływana przez różne gatunki grzybów, powodująca szorstkość, łamliwość i wypadanie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • etiologia — ż I, DCMs. etiologiagii, blm 1. «nauka o przyczynach wywołujących choroby» Etiologia kamicy moczowej, nerwicy. ∆ roln. Etiologia roślin «dział fitopatologii zajmujący się badaniem przyczyn chorób roślin» 2. książk. «zespół przyczyn składający się …   Słownik języka polskiego

 • pasożytniczy — 1. «dotyczący pasożytujących zwierząt lub roślin» Organizm pasożytniczy. ∆ Rośliny pasożytnicze «rośliny cudzożywne (głównie bakterie i grzyby) czerpiące pokarm (asymilaty i wodę) z innych żywych roślin lub zwierząt» ∆ Choroby pasożytnicze… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”